Digitoegankelijkheid

De gemeente Amstelveen wil graag dat iedereen toegang heeft tot haar digitale informatie. Dat betekent dat onze website(s) en mobiele applicaties gebruiksvriendelijk en toegankelijk zijn voor verschillende doelgroepen.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 05-01-2022.

We werken daarom zoveel mogelijk volgens de wettelijke toegankelijkheidscriteria. Denk hierbij aan taalniveau, kleurgebruik en het bedienen van de website via het toetsenbord.

Het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid verplicht overheidsinstanties om de toegankelijkheid van hun websites en mobiele applicaties te verbeteren. Voor verantwoording moeten overheidsinstanties een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren. 

De websites van de gemeente voldoen nog niet volledig aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 op niveau AA. De eerste maatregelen zijn echter wel genomen. Gemeente Amstelveen streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het besluit.

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente is verantwoordelijk voor de algemene website 'www.amstelveen.nl' en een aantal andere (satelliet)websites zoals ‘amstelveenpas.nl’. Voor elke website is een toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd. In de verklaring staat in hoeverre een website al aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 op niveau AA voldoet en welke maatregelen er zijn genomen. 

Onderzoeksrapport

De website amstelveenpas.nl is op 14 september 2021 getoetst op toegankelijkheid.
Bekijk het toetsingsrapport Amstelveenpas

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website(s) te verbeteren

Wij nemen de volgende maatregelen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten worden duurzaam opgelost.
  • Periodieke interne controle: de redactie voert periodiek controles uit op de content.
  • Training werknemers: redacteuren en andere medewerkers in de organisatie hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.
  • Overig: ook bij de technische doorontwikkeling van de gemeentelijke website is digitale toegankelijkheid een uitgangspunt.

Links naar andere websites

Op de websites van de gemeente Amstelveen staan links naar andere websites. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. De gemeente zoekt naar mogelijkheden om ook hier informatie toegankelijk aan te bieden.

PDF-bijlagen en formulieren

De toegankelijkheidseisen stellen hoge eisen aan pdf's en formulieren. Gemeente Amstelveen kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf's en formulieren die worden aangeboden aan de toegankelijkheidseisen voldoen. De komende jaren worden oude pdf's en formulieren vervangen door toegankelijke bestanden. Vanaf 23 september 2020 bieden wij nieuwe pdf’s en formulieren zoveel mogelijk toegankelijk aan. Heeft u problemen met een ontoegankelijke pdf of een ontoegankelijk formulier? Laat het de gemeente weten via het Meldpunt Digitoegankelijkheid.

Inhoud die buiten werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit 

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Satellietwebsites en subdomeinen

Sommige organisaties of afdelingen van de gemeente bieden op een website diensten aan vanuit de gemeente. Deze websites worden satellietwebsites genoemd. De satellietwebsites van de gemeente voldoen nog niet volledig aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 op niveau AA. Gemeente Amstelveen streeft naar het toegankelijk maken van deze websites in overeenstemming met het besluit. Op deze pagina vindt u een overzicht van de satellietwebsites van de gemeente Amstelveen.

Vragen

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact met de gemeente op via het Meldpunt Digitoegankelijkheid.

Meer weten

Lees meer over digitale toegankelijkheid op de website digitoegankelijk.nl.